Aarnes Kafe­te­ria

lisbethDu finner oss ved Rv 36 mel­lom Ule­foss og Gvarv. Med nydelig utsikt over Norsjø og Sauher­ads fruk­thager kan du nyte din mid­dag i våre lyse og triv­elige lokaler.

Mange års erfar­ing med cater­ing har gitt oss et godt ry, hvor kvalitet, gode råstof­fer og fagmes­sig tilbered­ning er vårt vik­tig­ste aktivum. God ser­vice og punk­tlig lev­er­ing er også noe våre kun­der vet å verdsette.

Ved kafeens stam­bord finner du en unike gjeng av tro­faste lokale kun­der. Deres tro­fas­thet er noe som har blitt lagt merke til langt uten­for fylkets grense. ”Gjen­gen” som de kalles er våre vik­tig­ste ambas­sadører. De roser og riser oss, og hjelper til så vi hele tiden har fokus på et godt produkt.

Våre åpningstider er kl. 07.00 – 20.00 mandag til fredag, kl. 07.00 – 19.00 lørdag og kl. 07.00 – 20.00 på søndag.

Området er lagt godt til rette for beveg­else­shem­mende, med egen park­er­ingsplass og sep­a­rat toalett med grei adkomst.

Ønsker du å kom­met til dekket bord, kan vi anbe­fale vårt sel­skap­slokale, med egen salon­gavdel­ing og nydelig ute område. Aarnes Kafe­te­ria er også stedet hvor vi lager maten til våre cater­ingt­jen­ester. Cater­ing­prisene finner du her eventuelt kan du be om et skred­der­sydd tilbud.


Velkom­men innom våre pop­ulære spisesteder!