Julemat på Årnes

Nå nærmer det seg den store høyti­den med storm­skritt. For oss betyr det julestemn­ing, hygge og utrolig masse god mat. Vi har satt sam­men en tradis­jonell norsk julemat­meny der du finner alle de nydelige klas­sik­erne som hører julen til. Det fine med oss er at du allerede nå kan tyvs­tarte julen med å unne deg selv en jule­tallerken eller to før jules­tria starter.
Ønsker du å spise her eller bestille cater­ing til jule­bord?  Se våre fris­tende menyer.

Se vår meny for julemat på huset

Se vår meny for julemat catering

Få nyhets­brev fra Årnes Kafe­te­ria

Vi er som en stor fam­i­lie her i Aar­nes­grup­pen med fan­tastiske gjester som besøker oss flere ganger i måne­den.
Det er vi utrolig glade for. Så glade at vi ønsker å gi deg de beste tilbu­dene i vår cater­ing og våre kafe­te­ri­aer på Årnes, i Bø og i Seljord.

Meld deg på vårt nyhets­brev for å gode tilbud!

Aarnes Kafe­te­ria

lisbethDu finner oss ved Rv 36 mel­lom Ule­foss og Gvarv. Med nydelig utsikt over Norsjø og Sauher­ads fruk­thager kan du nyte din mid­dag i våre lyse og triv­elige lokaler.

Mange års erfar­ing med cater­ing har gitt oss et godt ry, hvor kvalitet, gode råstof­fer og fagmes­sig tilbered­ning er vårt vik­tig­ste aktivum. God ser­vice og punk­tlig lev­er­ing er også noe våre kun­der vet å verdsette.

Ved kafeens stam­bord finner du en unike gjeng av tro­faste lokale kun­der. Deres tro­fas­thet er noe som har blitt lagt merke til langt uten­for fylkets grense. ”Gjen­gen” som de kalles er våre vik­tig­ste ambas­sadører. De roser og riser oss, og hjelper til så vi hele tiden har fokus på et godt produkt.

Våre åpningstider er kl. 07.00 – 20.00 mandag til fredag, kl. 07.00 – 19.00 lørdag og kl. 07.00 – 20.00 på søndag.

Området er lagt godt til rette for beveg­else­shem­mende, med egen park­er­ingsplass og sep­a­rat toalett med grei adkomst.

Ønsker du å kom­met til dekket bord, kan vi anbe­fale vårt sel­skap­slokale, med egen salon­gavdel­ing og nydelig ute område. Aarnes Kafe­te­ria er også stedet hvor vi lager maten til våre cater­ingt­jen­ester. Cater­ing­prisene finner du her eventuelt kan du be om et skred­der­sydd tilbud.


Velkom­men innom våre pop­ulære spisesteder!